Welkom bij CD&V Kontich-Waarloos

Kontich-Waarloos

Kontich

Sinds begin dit jaar heeft CD&V twee nieuwe vertegenwoordigers in het bijzonder sociaal comité, met name Daniëlle Sys en Tim…

Lees meer

De Vlaamse regering steunt lokale besturen om hun handelskern te versterken. Maakt Kontich-Waarloos hiervan gebruik? Deze vraag…

Lees meer

Hoe zal de verkeersafwikkeling gebeuren op de heraangelegde Koningin Astridlaan? Heeft de komst van een McDonalds een impact op…

Lees meer

Trajectcontrole voor het bewaken van de snelheid van auto's is een middel om de verkeesveiligheid te verhogen; Het mag geen…

Lees meer

Was het niet mogelijk om een alternatieve huisvuilophaling te organiseren in de week van 3 november? Deze vraag stelde…

Lees meer

Wie zijn fiets stalt in de fietsenparking aan het gemeentehuis kan voortaan op een infobord lezen hoe het fietsbergingsysteem…

Lees meer

In het meerjarenplan moeten concrete klimaatacties worden opgenomen. Over de uitvoering ervan zou het bestuur om de zes maanden…

Lees meer

Moet het inleveren van houtafval op het containerpark wel betalend blijven? Deze vraag stelde CD&V-fractieleider Marc Van den…

Lees meer

Het is goed dat de straten van de gemeente geveegd worden. Maar er zou meer rekening moeten gehouden worden met de…

Lees meer

Marc Van den Brande

Fractieleider Gemeenteraad, Gemeenteraadslid, Penningmeester Gezinsbond Kontich-Kazerne, Ondervoorzitter MOEV (Stichting Vlaamse Schoolsport), Bestuurder/penningmeester Vereniging Openluchtklassen vzw

Marc is medewerker van Vlaams minister Hilde Crevits. Hij volgt er de onderwijsdossiers op.

Lees meer