De gemeenteraad telt 27 leden. De meerderheid wordt gevormd door N-VA en Open VLD

De CD&V-fractie bestaat uit 5 leden. De fractie wordt geleid door Marc Van den Brande.

De gemeenteraad komt in principe één maal per maand samen., met name de derde maandag van de maand.