Onze speerpunten zijn de volgende:

 1. Aandacht voor mobiliteit en de verkeersveiligheid
  • aanleg van een noordelijke ringweg
  • oprichten van een Mobiliteitsraad om de inspraak van de burger te vergroten
  • afzonderlijk hoofdstuk over Koning Fiets in het bestuursakkoord.
 2. Een aangename omgeving
  • (her)aanleg van voetpaden, fietspaden en fietsenstallingen
  • heraanleg van de grote pleinen
  • meer openbaar én toegankelijk groen.
 3. Ondersteuning van alle verenigingen
  • uitlening materiaal, subsidies, renteloze leningen
  • uitbreiding sportinfrastructuur.
 4. Sterke sociale voorzieningen
  • voldoende betaalbare kinderopvang (ook naschoolse)
  • meer woonzorgopvang voor ouderen.
 5. Een veilig Kontich-Waarloos
  • een volwaardige politiepost in Kontich
  • wijkwerking politie
  • cameratoezicht op invalswegen.