Nieuws

Sinds begin dit jaar heeft CD&V twee nieuwe vertegenwoordigers in het bijzonder sociaal comité, met name Daniëlle Sys en Tim…

Lees meer

De Vlaamse regering steunt lokale besturen om hun handelskern te versterken. Maakt Kontich-Waarloos hiervan gebruik? Deze vraag…

Lees meer

Hoe zal de verkeersafwikkeling gebeuren op de heraangelegde Koningin Astridlaan? Heeft de komst van een McDonalds een impact op…

Lees meer

Trajectcontrole voor het bewaken van de snelheid van auto's is een middel om de verkeesveiligheid te verhogen; Het mag geen…

Lees meer

Was het niet mogelijk om een alternatieve huisvuilophaling te organiseren in de week van 3 november? Deze vraag stelde…

Lees meer

Wie zijn fiets stalt in de fietsenparking aan het gemeentehuis kan voortaan op een infobord lezen hoe het fietsbergingsysteem…

Lees meer

In het meerjarenplan moeten concrete klimaatacties worden opgenomen. Over de uitvoering ervan zou het bestuur om de zes maanden…

Lees meer

Moet het inleveren van houtafval op het containerpark wel betalend blijven? Deze vraag stelde CD&V-fractieleider Marc Van den…

Lees meer

Het is goed dat de straten van de gemeente geveegd worden. Maar er zou meer rekening moeten gehouden worden met de…

Lees meer

Sinds 1 september moet alle PMD-afval steeds in een blauwe zak worden aangeboden op het containerpark. Voor CD&V gaat dit te…

Lees meer

De CD&V-fractie heeft op de gemeenteraad van 20 september 2021 tegen de verkaveling achter de Kauwlei gestemd. De verkaveling…

Lees meer

De openbare ruimte moet kwalitatief worden ingevuld. Daarin is plaats voor een informatiebord van de gemeente maar een wildgroei…

Lees meer