Sinds begin dit jaar heeft CD&V twee nieuwe vertegenwoordigers in het bijzonder sociaal comité, met name Daniëlle Sys en Tim Ruytjes. Daniëlle en Tim vervangen respectievelijk Begga van linden (CD&V) en Marjan De Nayer (Sander). Wij wensen hen beiden alvast alle succes toe. 

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor de besluitvorming over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie. Het is een verplicht orgaan binnen het OCMW en heeft de specifieke opdracht om de beslissingen inzake individuele hulpverlening en integratie buiten elke politiek debat te nemen.

Daniëlle heeft reeds heel wat ervaring. Ze was van 1994 tot 2003 actief als OCMW- en gemeenteraadslid. Daniëlle geniet  inmiddels van een welverdiend pensioen. Ze is als vrijwilligster wel actief in WZC Zonnestraal in Lint.

Voor Tim is het zijn eerste mandaat. Toch kan je hem niet beschouwen als een neofiet. Zo is Tim sinds 2011 lid van de milieuraad. Bij de vorige verkiezingen was hij voor de eerste keer kandidaat voor CD&V.