Wie zijn fiets stalt in de fietsenparking aan het gemeentehuis kan voortaan op een infobord lezen hoe het fietsbergingsysteem juist werkt. Dit bord kwam er op vraag van CD&V. Het gebruik van de fietsenstalling is immers niet zo eenvoudig. 

Aan het gemeentehuis staat een mooie nieuwe fietsenstalling. Om de ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken, opteerde het schepencollege voor een etagerek. De bovenste houder moet uitgetrokken worden en naar beneden gehaald. In de houder zit ook een gasveer die het stijgen en dalen moet vergemakkelijken. Voor wie het systeem niet kent, is het echter zoeken. 

Daarom vroeg CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van april aan het schepencollege om een informatiebord te plaatsen. De bevoegde schepen, Willem Wevers, beloofde toen dit te bekijken. Inmiddels is dit bord geplaatst. Namens de fietsers bedankt CD&V de schepen hiervoor.