Moet het inleveren van houtafval op het containerpark wel betalend blijven? Deze vraag stelde CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad. Marc verwees naar het actieplan voedselverlies en biomassa van de Vlaamse regering. Daarin staat dat er een tekort is aan houtafval en dus houtafval moet geïmporteerd worden. Hout is dus een waardevol product. De burgemeester wees erop dat men destijds beslist heeft om de inlevering betalend te maken omdat dit geld kostte. Mocht de situatie nu anders zijn, is hij bereid om bij IGEAN te pleiten om dit opnieuw gratis te maken. 

De Vlaamse regering wil samen met de lokale besturen werk maken van een circulaire toekomst voor voedselverlies en biomassa. Het actieplan geeft aan dat Vlaanderen  afstevent op een tekort aan houtafval van ongeveer 1 miljoen ton per jaar. Door dit tekort moet Vlaanderen houtafval importeren uit de buurlanden en -regio’s. Het actieplan stelt dan ook aan de gemeenten voor om een nultarief voor houtafval op recyclageparken te overwegen. Dit heeft ook als voordeel dat burgers niet aangezet worden om het houtafval zelf te gebruiken als brandhout. Want de verbranding van behandeld hout is slecht voor het milieu, aldus Marc die er ook op wees dat dat de reden was waarom de CD&V zich tijdens de gemeenteraad van 14 december 2020 zich vezet heeft tegen de invoering van een retributie op houtafval. 

In zijn antwoord stelde de burgemeester dat Kontich zich zeker achter het actieplan van de Vlaamse regering zou scharen. De beslissing van 14 december 2020 kwam er op initiatief van IGEAN die stelde dat de behandeling van houtafval zeer kostelijk was. De burgemeester zal er zich van gewissen of dit nog steeds het geval is. Hij stelde tevens dat IGEAN reeds heel wat initiatieven neemt inzake vergissing en biomassa.