De gemeenteraad heeft op 19 september 2022 ingestemd met de vernieuwing van het dak van de kerk van Kontich-Kazerne. De CD&V heeft dit dossier mee goedgekeurd. Te meer omdat schepen Wim Claes meedeelde dat er contacten zijn met de coöperatieve vennootschap Zuidtrant om na te gaan of er zonnepanelen op het dak te plaatsen. 

Daarmee komt de schepen tegemoet aan een vraag van CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 20 juni 2022. De kerk heeft immers een groot dak dat perfect zuidelijk gericht is. Tevens zijn er recent nieuwe mogelijkheden ontstaan om energie te delen met andere verbruikers. Zo zou de geproduceerde elektriciteit kunnen gebruikt worden door de nieuwe bewoners van het klooster dat weldra gerenoveerd wordt.