De kerk van Kontich-Kazerne heeft een ideaal dak om een PV-installatie op te plaatsen. Aangezien het dak van de kerk in 2023 vernieuwd wordt, is dit een ideaal moment om dit te doen. De gemeente zou hier een coördinerende rol kunnen spelen. Dit stelde CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 20 juni 2022.

Op de gemeenteraad stond de goedkeuring geagendeerd van de jaarrekeningen en het meerjarenplan. Daarin is ook een subsidie voorzien voor de vernieuwing van het dak van de kerk van Kontich-Kazerne. De vernieuwing van het dak vormt voor Marc Van den Brande een ideaal moment om een PV-installatie aan te leggen. De kerk heeft een groot dak met een ideale ligging met name zuid-west. Aangezien de kerk zelf met de opgewekte elektriciteit weinig kan doen, is het nuttig om te kijken naar andere gebruikers. Daarbij is het belangrijk dat de Vlaamse overheid nieuwe concepten promoot zoals energiedelen en energiegemeenschappen. In eerste instantie kan daarbij gedacht worden aan het gerenoveerde klooster. Dit wordt gerenoveerd en zal onderdak bieden aan de bibliotheek en een aantal flats. Eventueel kunnen ook burgers participeren in het project. Dit kan rechtstreeks of via een burgercoöperatieve. 

Schepen Wim Claes stelde dat het dossier voor de dakrenovatie ambtelijk wordt voorbereid. De teksten voor het bestek worden in het najaar opgemaakt. De schepen zal het idee voor de PV-installatie meegeven aan de administratie. 

Van de gelegenheid maakte CD&V-fractieleider Marc Van den Brande gebruik om te vragen naar de stand van zaken van de vernieuwing van het klooster. In de jaarrekeningen 2021 stond dat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) het voorontwerp heeft afgekeurd omwille van "mogelijke financieringsproblemen en onduidelijkheden over mogelijkheid tot afwijken op het bouwreglement" .

Schepen Cindy Vanbaeden stelde dat het om een intern probleem van de VMSW gaat. Inmiddels zou dit zijn verholpen. Het project zit terug op planning en zal in het najaar worden aanbesteed. Energiedelen zal ook worden toegepast in de serviceflats. Er komen zonnepanelen op het dak. In eerste instantie dient de opgewekte energie voor het gemeenschappelijk verbruik. Indien er energie te veel  is, kan dit door de bewoners gebruikt worden. Hier zou concept van energiedelen worden toegepast.