Het huidig schepencollege legt een mooi klimaatplan voor maar er ontbreken echte concrete initiatieven Dit betekent dat de uitvoering wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Daarom heeft CD&V zich onthouden bij de stemming over het klimaatplan tijdens de gemeenteraad van 19 september 2022.

CD&V-fractieleider Marc Van den Brande haalde een concreet voorstel aan. In het klimaatplan staat dat er tegen 2030 zo’n 50 collectieve renovaties per 1.000 inwoners moet worden doorgevoerd. Dit betekent dat in Kontich méér dan 1.000 collectieve renovaties tegen 2030 moeten worden gerealiseerd. In het klimaatplan staat echter geen enkele maatregel die moet leiden tot uitvoering van zo'n collectieve renovatie. Dus alle noodzakelijke renovaties moeten door het volgende schepencollege worden gerealiseerd. Dit is een hopeloze opdracht, aldus Marc Van den Brande.

Schepen Wim Claes antwoordde dat de meerderheid de doelstelling van de Vlaamse regering heeft overgenomen. De schepen gaf toe niet te weten hoe hij dit moet realiseren. Van daar dat enkel de doelstelling is opgenomen zonder enige maatregel. Zijn collega-schepen Karel Van Elshocht nuanceerde dit door te steleln dat het om een doelstelling gaat waarbij de meerderheid wel degelijk de intentie heeft deze te realiseren. Ten gronde is het wel zo dat er momenteel geen enkele maatregel is om dit te realiseren.