Tussen Kontich en Waarloos lopen heel wat luchtlijnen van diverse spanningsniveaus. Voor CD&V dienen de oudste luchtlijnen ondergronds te worden gebracht. Dit stelde CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 16 mei. Hij wees erop dat Elia in het Mechelse heel wat 70 kV-luchtlijnen afbreekt. Wat in andere gemeenten kan, moet ook bij ons kunnen, aldus Marc Van den Brande. 

Momenteel loopt een openbaar onderzoek tot aanpassing van de omgevingsvergunning voor de hoogspanningpost van Elia in onze gemeente. Marc Van den Brande maakte daarvan gebruik om het dossier aan te kaarten op de gemeenteraad. Verhoudingsgewijs lopen er in Kontich-Waarloos heel wat luchtlijnen van diverse spanningsniveaus, met name 400 kV, 150 kV en 70 kV. Deze bevinden zich allemaal in de strook tussen Kontich-centrum en Waarloos. Dit heeft grotendeels te maken met de corridor die loopt vanuit Oost-Vlaanderen naar Limburg. De 70 kV-luchtlijnen daarentegen dienen voor de lokale distributie van de elektriciteit. Dit zijn ook de oudste luchtlijnen.
Elia investeert de afgelopen jaren meer en meer in het hoogspanningsnet. Tegelijk vindt er een verschuiving plaats naar de hogere spanningsniveaus. Ook in Kontich zijn er nieuwe investeringen gepland, zowel op de 150 kV als op de 400 kV. Op deze laatste voorziet Elia dat er een vierde draadstel zal worden bijgehangen.
Nationaal bestaat er reeds jaren een moratorium op het aantal km luchtlijnen. Indien er ergens een nieuwe wordt gebouwd, moet dit elders gecompenseerd worden door andere luchtlijnen af te breken en ondergronds te leggen. In de Waalse regelgeving is het zo dat er in principe zelfs bij vernieuwing steeds gekozen wordt voor het ondergronds brengen van de
leidingen. Ook in onze regio heeft Elia reeds heel wat oude 70 kV-luchtlijnen afgebroken, met name de lijn van Mechelen naar Leuven. Momenteel zijn de projecten nog lopende met betrekking tot de afbraak van de 70 kV luchtlijn tussen Schelle en Mechelen en tussen Malderen en Mechelen.
Marc Van den Brande vroeg aan het schepencollege bij Elia aan te dringen op ook in Kontich de 70 kV-luchtlijnen te verwijderen. In geen geval mogen de luchtlijnen vernieuwd worden.