De CD&V-fractie heeft op de gemeenteraad van 20 juni 2022 ingestemd met de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Waarloos. De CD&V-fractie stemde echter tegen het RUP voor Altena. Daarmee is eens te meer het bewijs geleverd dat CD&V stemt op basis van de inhoud van het dossier. 

Voor CD&V is het RUP voor het centrum van Waarloos een goed dossier. Met dit RUP wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de verenigingen van Waarloos. Tegelijk wordt de klemtoon gelegd op meer groen en bos. Voldoende redenen om dit dossier goed te keuren, aldus CD&V-fractieleider Marc Van den Brande. 

Dit kan echter niet gezegd worden over het RUP van Altena. Dit dossier bevat zoveel onduidelijkheden dat het eigenlijk niet zeker is welke richting men uitgaat. Principieel kan CD&V zich akkoord verklaren met een versterking van de parkfunctie van dit gebied. Maar het dossier bevat zoveel onduidelijkheden dat een goedkeuring niet mogelijk is. Zo is er grote onduidelijkheid over de toegangsweg tot het park. Voorlopig wordt de huidige toegangsweg voor autoverkeer behouden maar het is mogelijk dat er een alternatieve route komt. De serviceflats blijven behouden maar het is mogelijk dat deze verdwijnen. In een deel van het gebied zou bijkomende woningbouw kunnen komen. Hoe of wat is niet bepaald. Om al deze redenen stemde de CD&V-fractieleider tegen het RUP voor Altena.