De gemeente zal GAS-boetes uitschrijven voor snelheidsovertredingen op plaatsen waar je maar 30 of 50 km/uur mag rijden. Daarvoor zal ze een ‘pilootproject’ ontwikkelen waarbij ze in de Ferd. Maesstraat en in de Holle Weg en de Kapelstraat een trajectcontrole installeert. Snelheidsovertreders gaan dus op de bon.

CD&V is voorstander van een correcte snelheidshandhaving: verkeersveiligheid is terecht een prioriteit. In de gemeenteraad van 21 november 2022 vroeg fractieleider Marc Van den Brande wel om wat meer uitleg over de kostprijs en de effectiviteit van trajectcontrole in dit experimenteel stadium. Herinner je dat het jaren heeft geduurd vooraleer de trajectcontrole op de E17 in Gentbrugge effectief werkte. Het ging daar dan nog om een eenvoudig traject. Vraag is dus of trajectcontrole in een ingewikkelde verkeerssituatie zoals een dorpskern, met verschillende zijstraten, effectief kan werken.

Het is tevens de vraag of dit de goedkoopste oplossing is. Marc vroeg zich dan ook af of enkele flitscamera’s op dezelfde plaatsen niet veel goedkoper zouden zijn. De burgemeester kon nog geen nauwkeurige cijfers geven. Het gaat volgens de burgemeester om een proefproject, beperkt tot deze twee trajecten. Het is inderdaad mogelijk om via andere straten toch nog de trajectcontrole te ontlopen. Maar in de meest uitgebreide versie beoogt men een ‘schild’ voor de hele dorpskern. Onderzoek wijst uit dat dit op termijn het meest duurzame effect heeft. In de tussentijd zal de politie ook gebruik maken van mobiele flitspalen.