Het is goed dat de straten van de gemeente geveegd worden. Maar er zou meer rekening moeten gehouden worden met de parkeerbehoeften van de bewoners. Daarom zouden best niet alle straten in een bepaalde buurt op dezelfde dag geveegd worden. Dit stelde CD&V-gemeeenteraadslid Felicia Van Thuyne tijdens de gemeenteraad van 18 oktober. Zij vroeg dan ook een aanpassing van het veegplan. 

Het gemeentebestuur heeft als doel om alle straten minstens éénmaal per jaar proper te maken met een veegmachine. Daartoe zijn de straten verdeeld in zones. Op de dag dat de veegmachine langs komt, geldt een parkeerverbod. Dit wordt aangegeven met een speciaal verkeersbord. Het parkeerverbod geldt van 's morgens tot 's avonds. De bewoners dienen dan ook hun wagen elders te parkeren. 

Volgens Felicia zorgt deze manier van werken in sommige buurten voor problemen. Omdat er niet alleen in je eigen straat een parkeerverbod geldt maar ook in de aanpalende straten, wordt het moeilijk om een alternatieve parkeerplaats te vinden. Dit probleem stelt zich nog meer in het centrum, meer specifiek in de straten die gelegen zijn aan de blauwe zone. In deze zone mag je immers niet langer dan 2 uur parkeren.  Tegelijk zijn dit meestal straten waar de bewoners niet over een eigen garage beschikken. 

Felicia wenst dan ook dat het bestuur hiermee rekening houdt. In plaats van alle straten in een bepaalde zone op dezelfde dag te doen, zou men dit beter in twee splitsen. Op een bepaalde dag zou dan om de andere straat kunnen gedaan worden. Een andere optie is om het parkeerverbod in bepaalde straat te beperken tot bijvoorbeeld een halve dag. 

In zijn antwoord wees de bevoegde schepen erop dat er vroeger geen veegplan was. Met het veegplan is er nu een gestructureerde aanpak wat de efficiëntie ten goede komt. Ook hij had echter al gehoord van klachten en is bereid om het bestaande veegplan bij te sturen.