Trajectcontrole voor het bewaken van de snelheid van auto's is een middel om de verkeesveiligheid te verhogen; Het mag geen middel zijn om zoveel mogeljk boetes te innen. Dat stelde CD&V-fractieleider Marc Van den Brande in de gemeenteraad. Hij waarschuwde tegen mogelijke privatisering waarbij de privé-parner eist dat elke snelheidsremmende maatregel moet verwijderd worden. Burgemeester Seldeslachts stelde dat Kontich nog met een ander bedrijf contacten heeft. Hij verzekerde dat het doel zeker is om de verkeersveiligheid te verhogen en dat de voorbeelden die de CD&V aanhaalt, ook voor hem niet kunnen.

Burgemeester Seldeslachts had tijdens de gemeenteraad van juni 2021 voorgesteld trajectcontrole binnen de gemeente toe te passen. Hij stelde voor om dit door een privébedrijf te laten uitvoeren. Hij noemde daarbij expliciet Trajectcontrole As A Service. Voor elke GAS-boete zou het bedrijf dan een vergoeding ontvangen.

Op de gemeenteraad van 20 december 2021 wees de fractieleider van CD&V Marc Van den Brande op de recente persberichten en de bespreking in het Vlaams Parlement waarbij aan het licht kwam dat dit privébedrijf de gemeenten niet enkel stringente financiële condities oplegt, maar ook de beperking van snelheidsremmende maatregelen, het wegnemen van verkeersdrempels, het rechttrekken van chicanes, het schrappen van de voorrang voor fietsers. Op die wijze wil het bedrijf vooral het aantal boetes, en dus haar inkomsten vergroten. Dat komt de verkeersveiligheid absoluut niet ten goede.

De fractieleider vroeg hoe de burgemeester staat tegenover de aanpak van het bedrijf en in hoeverre er alternatieve pistes bekeken waarbij vooral de verkeersveiligheid primeert.

De burgemeeser stelde dat de verkieersveilgheid inderdaad het belangrijkste is. Er wordt met de aangehaalde frima gesproken maar er wordt ook gekeken naar andere modellen. Zo is er gesproken met een andere bedrijf dat nu al software levert aan de gemeente. De diensten zouden hetzelfde zijn maar de investeringen zouden in deze twee optie door de gemeente gedaan worden, dus conform het decreeet. Het ondezoek is klaar en wordt momenteel afgerond. Daarbij worden de twee projecten met elkaar vergeleken. Het zal op een volgende gemeenteraad aan bod komen.

De burgemeester stelde verder dat Vlaams minister Peeters op 8 oktober beslist heeft om een evaluatie te doen van de bestaande wetgeving en de tekortkomingen weg te werken. Kontich wil hier echter niet op wachten. Ook Aartselaar wilt snel gaan. De andere gemeenten willen wachten op de wettelijke evaluatie. Maar men zal wel rekening houden met de reeds aangehaalde tekorten. 

Eén van de vragen is bjivoorbeeld op de gemeente zelf een sanctionerend ambtenaar moet aanwerven. Daarbij zou het dus de gemeente zijn die de boete uitschrijft en niet het betrokken bedrijf. Deze zou de informatie doorgeven. De burgemeester gaf verder toe dat de eerste aangehaalde firma in hun eerste voorstellen daadwerkeljik vroeg om snelheidswerende maatregelen te weren. Hier kan de gemeente niet mee akkoord gaan. Ander probleem waren de wegwerken die niet mochten zonder toestemming van het bedrijf.

In zijn repliek vroeg Marc Van den Brande toch enige voorzichtheid aangezien minister Bart Somers aan de gemeenten gevraagd heeft om op korte tijd geen beslissingen te nemen.