De OCMW-raad bepaalt het beleid van het OCMW (Openbaar Centrum Maatschappelijk Welzijn). De leden van de OCMW-raad worden aangeduid door de gemeenteraad. De OCMW-raad heeft dezelfde meerderhehid als de gemeenteraad. Op dit ogenblik worrdt de meerderheid gevormd door N-VA en Sander (Groen).

De OCMW)-raad telt 11 leden. CD&V heeft 2 vertegenwoordigers in deOCMW-raad.

In principe vergadert de OCMW-raad één keer per maand (met uitzondering van de zomermaanden), met name de vierde maandag van de maand).

De agenda en de officiële verslagen staan op de website van de gemeente Kontich. U kan deze bekijken via de link onder documenten.