Was het niet mogelijk om een alternatieve huisvuilophaling te organiseren in de week van 3 november? Deze vraag stelde CD&V-fratieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 15 november. Volgens schepen Karel Van Elshocht heeft de gemeente deze mogelijkheid wel bekeken, maar is men er niet in geslaagd om dit te organiseren.

Op 3 november 2021 kon het huisvuil niet worden opgehaald. Dat was te wijten aan personeelstekort omwille van een aantal COVID-besmettingen. Ondanks de mededeling onder andere via HOPLR en facebook, hebben een aantal mensen hun afvalzak niet binnengehaald. De hele week bleven er volle afvalzakken in de straten liggen.

Zowel CD&V als Dorpslijst Sander brachten het incident ter sprake op de gemeenteraad van 15 november 2021. Fractieleider Marc Van den Brande (CD&V) gaf aan dat de late communicatie en het uitblijven van een alternatieve ophaling tot heel wat negatieve reacties leidde. In de toekomst zou men alles in het werk moeten stellen om een herstelophaling te organiseren. Marc vroeg ook of er GAS-boetes zijn uitgeschreven tegen bewoners die hun afvalzak buiten lieten staan.

Voor schepen Karel Van Elshocht ging het om een geval van overmacht. IGEAN heeft de gemeente pas op 2 november op de hoogte gebracht. Een poging om een herstelophaling met de hulp van omliggende gemeenten te organiseren is niet gelukt. In de week van 10 november heeft IGEAN met dubbele bezetting de achterstand ingehaald. Van zijn kant heeft burgemeester Bart Seldeslachts gevraagd om niet op te treden tegen burgers die de afvalzak lieten buiten staan. Er zijn dus geen GAS-boetes uitgeschreven.