Hoe zal de verkeersafwikkeling gebeuren op de heraangelegde Koningin Astridlaan? Heeft de komst van een McDonalds een impact op de plannen?  Deze vragen stelde CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de jongste gemeenteraad. CD&V is bezorgd dat de komst van de McDonals zal leiden tot een toename van het verkeer en dus tot meer verkeersproblemen. 

Op dit ogenblik loopt een openbaar onderzoek voor het verstrekken van een omgevingsvergunning voor de komst van een McDonalds restaurant op de Koningin Astridlaan. Deze zou komen op het perceel waar momenteel een verkoper van stacaravans zich bevindt. 

Op zich heeft CD&V geen problemen met een vestiging van een winkel of restaurant langsheen de Koningin Astridlaan. Wel is de partij bezorgd over de verkeersafwikkeling. Zeker tijdens de spitsuren is deze baan gesatureerd. En het is duidelijk dat een vestiging zoals een McDonalds met een drive-in service heel wat meer verkeer zal veroorzaken dan het huidige bedrijf. De grootste druk in het restaurant zal ook deels samenvallen met de avondspits. Het is dan ook verwonderlijk dat er volgens de gedane mobiliteitsstudie er geen problemen inzake mobiliteit worden verwacht. Overigens gaat men ervanuit dat de bezoekers met de wagen komen. Er worden amper 4 plaatsen voor fietsen voorzien. 

De huidige situatie op de Koning Astridlaan is bedroevend. Langs de kant waar de McDonalds zou komen, is geen fiets- en/of voetpad. Wie te voet of met de fiets komt, dient dus de drukke baan over te steken maar een zebrapad is er evenmin. Over de heraanleg van de Koning Astridlaan wordt reeds 10 jaar gesproken en in de tussentijd worden er amper maatregelen tot verbetering genomen. Volgens de huidige planning zouden de werken nu eind 2023 starten. Tot dan blijft het zeer onveilig om als voetgang of fietser de handelszaken aan de oostelijke zijde van de Koningin Astridlaan te bezoeken. Maar ook na de heraanleg zal het steeds een gevaarlijke baan blijven.

In hun antwoord stelde de bevoegde schepenen dat ze niet op het concrete dossier over de komst van het restaurant kunnen ingaan omdat het onderzoek nog lopende is. Ze bevestigden wel dat de werken voor de heraanleg van de baan in 2023 zouden starten.