De Vlaamse regering steunt lokale besturen om hun handelskern te versterken. Maakt Kontich-Waarloos hiervan gebruik? Deze vraag stelde CD&V-fractieleider Marc Van den Brande tijdens de gemeenteraad van 20 december. Schepen Marleen Van den Eynde beloofde hierop te zullen ingaan. Zij hoopt dat de gemeente reeds in de eerste helft 2022 aan de slag kan gaan met deze Vlaamse ondersteuning. Eén en ander moet passen in het strategisch commercieel plan.

Om de handelskernen te versterken, liet Vlaams minister van Economie, Hilde Crevits (CD&V), binnen de VLAIO (Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen) een ploeg van experten samenstellen die lokale besturen kan bijstaan met concrete tips en adviezen. De ploeg biedt zijn expertise kosteloos aan bij de lokale besturen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het centrummanagement, de inrichting van de publieke ruimte, innovatieve winkelconcepten, ruimtelijke planning, communicatie,…  Een begeleidingstraject duurt enkele dagen. Geïnteresseerde gemeenten moesten voor de eerste ronde hun dossier indienen voor 13 augustus 2021. Inmiddels maken 33 steden en gemeenten al gebruik van deze 'profploeg', een groep experten van de Vlaamse overheid, om hun handelskernen te versterken.

Nu heeft ook onze gemeente toegezegd om deel te nemen. Hopelijk kan dit de leegstand verder tegengaan zodat Kontich een aangenaam winkelcentrum blijft.